Category: KOLs

  • KOLs

    Trong thời đại số hóa hiện nay, vai trò của KOL – Key Opinion Leader (Người dẫn đầu ý kiến) trở nên ngày càng quan trọng. KOL là những cá nhân hoặc nhóm người có ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng trực tuyến, đặc biệt là trên các nền tảng truyền thông xã hội.…

  • Cách sử dụng KOLs quảng bá cho sự kiện của bạn hiệu quả

      Tiếp thị người ảnh hưởng được nhiều người coi là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất để quảng bá thương hiệu và sản xuất, do khả năng tiếp cận khán giả bắt nguồn từ đó. Các bài đăng được tài trợ trên mạng xã hội dường như là chuẩn mực nhưng các…