Chính sách thông tin

Tại Sơn Tùng .vn, chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin. Dưới đây là những điểm quan trọng trong chính sách bảo mật của chúng tôi:

1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi người dùng tự nguyện cung cấp thông tin đó, như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Mục đích của việc thu thập thông tin là để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn và cung cấp thông tin liên quan.

2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp để liên hệ, cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ, cập nhật tin tức và thông báo quan trọng. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa và quản lý truy cập để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân.

4. Quyền riêng tư: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cung cấp các công cụ và tùy chọn cho phép họ kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Người dùng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi.

5. Liên kết bên ngoài: Website Sơn Tùng .vn có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Khi rời khỏi trang web của chúng tôi, người dùng nên kiểm tra chính sách bảo mật của trang web đó.

Chúng tôi cam kết tuân thủ chính sách bảo mật thông tin và không ngừng cải thiện quy trình và biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách bảo mật, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web