Tag: quảng cáo

  • Các phương pháp PR hiệu quả

    Sử dụng Truyền thông xã hội (Social Media): Social media là một công cụ PR quan trọng và hiệu quả với rất nhiều người sử dụng hàng ngày. Bạn có thể truyền đạt thông điệp qua các bài đăng, video, và stories trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram hay Twitter. Tạo ra Nội…